Về chúng tôi

Công ty THANH PHÚ LAND – được thành lập 12/2021 là 1 doanh nghiệp tuy còn non trẻ nhưng lực lượng nòng cốt là những thành viên đã nhiều kinh nghiệm trên thị trường bất động sản, với nhiều hoài bão và khát vọng chúng tôi đã tách ra và muốn phát triển thành một tập thể vững mạnh trên thị trường bất động sản Việt Nam.