– Cấp và loại công trình: Công trình xây dựng dân dụng, cấp II

– Phạm vi công việc: Thi công San nền toàn bộ mặt bằng, Sân đường bê tông, Xây dựng khu nhà chính bao gồm xây lắp nhà, cấp điện, cấp nước, chống sét, phòng cháy chữa cháy…

Liên hệ