– Cấp và loại công trình: Công trình  giao thông

– Công trình bao gồm: Tuyến đường dài 7.5km đi qua địa bàn các xã Liên Ninh, Đại Áng, Tả Thanh Oai, Khánh Hà. Đường rộng 30m gồm 02 lòng đường và 02 vỉa hè

Liên hệ