– Cấp và loại công trình: Công trình giao thông cấp II

– Công trình bao gồm: Thi công hạ tầng kỹ thuật bao gồm: San lấp mặt bằng, nền đường, mặt đường. vỉa hè, cây xanh, cấp thoát nước, chiều sáng…

Liên hệ